top of page
MY POTTY PAD 殿堂吸活性炭六層尿墊 (50片裝) (中)

尺寸: 45 x 60cm(50片裝) (中)

        

  • 強勢登場的八大優點
  • 最強 6 層保護
  • 100% 防滲漏保證
  • 瞬間吸收水份
  • 鎖住水分 瞬間乾爽
  • 強效吸臭
  • 全方位應付多處滲漏
  • 更易訓練犬隻於室內正確地方如廁潔淨無痕

MY POTTY PAD 殿堂吸活性炭六層尿墊 (50片裝) (中)

HK$110.00價格
    bottom of page